Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg (Parklaan 25 bus 9 te Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)

Deze twee documenten dienen uiterlijk 7 werkdagen voor de eedaflegging in ons bezit te zijn!


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module op www.advocaat.be -> Advocaat worden.


Voor het openen van uw derdenrekening kan u terecht bij Mw. Katleen Vantilt van ING.

Email: justitiepaleis.hasselt@ing.be
GSM: 0499 54 80 40

Tel: 011 28 61 40


De eerstvolgende eedaflegging in het Hof van Beroep te Antwerpen vindt plaats op 1 september 2021.

De eedafleggers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op het Hof van Beroep (een halfuur vóór aanvang van de eedaflegging).

Om de veiligheid tijdens deze corona-pandemie te waarborgen, zijn enkel de eedafleggers zelf toegelaten. Stagemeesters en sympathisanten worden niet toegelaten.


Hierbij vindt u ons stagereglement, als aanvulling op de Codex deontologie.


Vacatures


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen